โรงเรียนวัดวังเป็ด

นร.รร.วังเป็ดสนุกสนานกับการทำว่าวลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนวัดวังเป็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นหนึ่ง โรงเรียนที่นำร่องลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยการสอนการทำว่าวไทย เด็ก ๆ ได้สนุกกับการละเล่นท้องถิ่น

เยี่ยมเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (เสื้อม่วง) เยี่ยมชมโรงเรียนวัดวังเป็ด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ก่อนบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีนายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1(ใส่แว่น) นายเฉลิม ป้อมบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเป็ด (เสื้อจีน) คณะผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอบางระกำ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดวังเป็ด