โรงเรียนวัดเมมสุวรรณ

น้ำท่วมพรหมพิรามวงกว้างกว่า30,000ไร่แล้ว

มวลน้ำจากจ.สุโขทัยได้ระบายผ่านแม่น้ำยมสายเก่าลงสู่คลองเมม น้ำท่วมพื้นที่ 4 ตำบลของอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกเกินกว่า 30,000 ไร่แล้ว คาดยังเพิ่มต่อเนื่องแต่สถานการณ์ไม่รุนแรง ขณะที่โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ต.ท่าช้าง แม้น้ำจะเริ่มท่วมพื้นสนามหญ้าแต่ยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ