โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

โรงเรียนจุฬาภรณทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมรับนร.กลับเข้าหอพักปลายเดือนมค.นี้

โรงเรียนจุฬาภรณ พร้อมรับนักเรียนจากภูมิลำเนา 8 จังหวัดเหนือตอนล่าง จำนวน 724 คน กลับเข้ามาหอพัก วันที่ 30-31 มกราคม 2564 หลังหยุดยาวโควิดระลอกใหม่