โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

ชมฝีมือแกะสลักผลไม้ของ นร.โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พัฒนาฝีมือการแกะสลักผลไม้ลวดลายต่างๆ สวยงามสามารถนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพได้ เป็นการฝึกสมาธิ พัฒนาทางด้านอารมณ์

สาธิตการค้นหาแหล่งน้ำด้วยลวดรูปตัวแอล 2 เส้น

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก สาธิตวิธีการหาแหล่งน้ำใต้ดินทางธรรมชาติ ใช้เหล็กตัวแอล 2 เส้น ค้นหาน้ำบาลดาล นำโลหะทองเหลือง หรือทองแดง รูปตัวแอล 2 แท่ง มาจับไว้แบบหลวมๆ ตั้งขนานกับลำตัวแล้วเดินหาแหล่งน้ำไปเรื่อยๆ หากใต้ดินบริเวณใดมีแหล่งน้ำ เหล็กทั้งสองแท่งจะหันเข้าหากัน ซึ่งวิธีการนี้ชาวบ้านได้ใช้ต่อๆกันมาหลายช่วงอายุคนแล้ว