โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม

ไทรย้อยพิทยาคม คว้ารางวัลดีเยี่ยม Best Practice 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

โรงเรียนมัธยมศึกษา 8 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ของจังหวัดพิษณุโลก นำเสนองานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์