โฮมสเตย์บ้านร่องกล้า

เปิดโฮมสเตย์บ้านร่องกล้ารับนักท่องเที่ยว

ชาวบ้านบ้านร่องกล้า เปิดโฮมสเตย์บริการนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชน รับเทศกาลวันหยุดยาว คนแห่ขึ้นภูสัมผัสอากาศหนาวลุ้นชมแม่คะนิ้ง