ใบลาน

ชาวบ้านชุมชนศาลาช่องฟ้าฮือฮาใบลานเป็นรูปพญานาค ปลูกไว้กลางหมู่บ้านตาปะขาวหาย

ชาวบ้านตาปะขาวหาย ชุมชนศาลาช่องฟ้า ต.หัวรอ เมืองพิษณุโลก แตกตื่นใบลานที่ปลูกไว้เมื่อ 4 ปีก่อน ทดแทนต้นแม่ที่ออกผลแล้วตายไป โดยปลูกไว้ 4 ต้น แต่มีอยู่ต้นหนึ่งใบใหม่ที่แตกออกมาจากลำต้นรูปร่างคล้ายกับพญานาค อีกใบแผล่ออกคล้ายนาคปรก ต่างจากต้นอื่นที่ใบใหญ่ตามปกติ เชื่อว่าพญานาคจะมาอยู่กับหมู่บ้าน จะทำให้หมู่บ้านอยู่ร่วมเย็นเป็นสุข