Road of Love มเส้นทางนี้มีรัก

Road of Love หนังสั้นโปรโมทท่องเที่ยวพิษณุโลก

ชมหนังสั้น 20 นาที เรื่องราวความรักของหนุ่มสาว ก่อตัวบนเส้นทางแห่งสีสันและความประทับใจในจ.พิษณุโลก อำนวยการผลิตโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ผลิตงานโดย บริษัท จันทร์เจ้าขา โปรดักชั่น