พิษณุโลกฮอตนิวส์

พิษณุโลกฮอตนิวส์ คือ ความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานของพวกเรา  ที่ประกอบด้วยมือทำข่าวสังกัดหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์หลายแห่งในจังหวัดพิษณุโลก พวกเราผลิตเว็ปไซต์ Phitsanulokhotnews.com ขึ้นมา มีแนวคิดนำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของเมืองพิษณุโลกในหลากมิติ เป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาหลากหลายที่เกิดทั่วเมืองสองแคว ในรูปแบบเวปไซต์ข่าวออนไลน์ควบคู่กับทีวีเน็ต เพื่อเป็นสื่อกลางที่มีมาตรฐานสามารถอ้างอิง หรือสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้

พวกเรามองว่า ในวันนี้  ระบบอินเตอร์เน็ต จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเมืองทั้งหลาย ทั้งในรูปแบบสนองความบันเทิง สาระ หรือ ข้อมูลข่าวสาร พิษณุโลกฮอตนิวส์ จะนำสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 9 อำเภอของเมืองพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดพิษณุโลก  มาส่งตรงถึงท่าน  ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง รวดเร็วฉับไว  และเป็นสื่อที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ

พิษณุโลกฮอตนิวส์ เริ่มเปิดตัววันแรกในวันที่ 12 สิงหาคม 2554 เพียงไม่นานนัก เรามีผลตอบรับจากโลกออนไลน์ และผู้ที่ติดตามข่าวสารมากพอสมควร ในระยะหลังจากนี้ ทีมงาน ยังต้องปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเนื้อหาสาระ ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตามมากที่สุด

 

ขอขอบคุณที่ติดตาม

ทีมข่าวพิษณุโลกฮอตนิวส์