“หมออาย”…  ภารกิจทันตภิบาลผู้ดูแลปกป้องรอยยิ้มชุมชนคนสมอแข  

หมออาย…  ภารกิจทันตภิบาลผู้ดูแลปกป้องรอยยิ้มชุมชนคนสมอแข   เพราะเห็นเรื่องของสุขภาพปากและฟันเป็นความสำคัญในชีวิตเรื่องหนึ่ง  ซึ่งอาการปวดฟัน และโรคในช่องปากล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ของผู้คนทั้งสิ้น โดยเฉพาะผู้คนในท้องถิ่น ที่ดูเหมือนหมอฟันกับชาวบ้าน เป็นเรื่องที่ไกลห่างกันพอสมควร

โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล นำครูนักเรียนร่วมอบรม โค้ดดิ้ง  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ  

โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล นำครูนักเรียนร่วมอบรม โค้ดดิ้ง  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ  

เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

 บ้านมุงเปิดปีนเขาหินปูน “เขาผาแดง” ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน วิว 360 องศา

กลุ่มเที่ยวบ้านมุง เปิดท่องเที่ยวปีนเขาหินปูนผาแกง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน 360 องศา พร้อมเปิดให้พักแรมบนยอดเขา ประทับใจกับชิมอาหารพื้นบ้าน รอรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้