ทีมงานพิษณุโลกฮอตนิวส์

ธเนส อนุดิษฐ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารเว็บไซต์

 

มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี
ตำแหน่ง : บรรณาธิการข่าว

 

อนุชา แก้วคำมา
ตำแหน่ง : ผู้สื่อข่าว

 

ชินวัฒน์ สิงหะ
ตำแหน่ง : ผู้สื่อข่าว

 

กรรณิการ์ สิงหะ
ตำแหน่ง : ผู้สื่อข่าว

 

ยอดเพชร ไพรเรืองกิจ 
ตำแหน่ง : ผู้สื่อข่าว


อติโรจน์ ปิ่นมี

ตำแหน่ง : ฝ่ายการตลาด


พิมพ์ณพัทธ์ พ่วงกระทุ่ม

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา

 

พัฒนพงศ์ เชื้อทอง
ตำแหน่ง : พัฒนาเว็บไซต์ (Webmaster), Software Engineer