กำลังพล มทบ.39 ทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงป้องกันโควิด-19 พร้อมนำผ้าห่มไปมอบให้ผู้สูงอายุ