จับอดีตกำนันปืนดุชัก 11 มม.ยิงคู่อริ ดันผิดตัวผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บ