น้ำท่วมพรหมพิราม

พ่อเมืองสองแควเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.พรหมพิราม

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ลงเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม

พ่อเมืองสองแควมอบของช่วยเหลือน้ำท่วมพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลกยังคงนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสภาวะน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยเหล่ากาชาดนำถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม