ผบ.มทบ.39 ช่วยครอบครัวยากจน-ส่วนสองหนูน้อยดีใจได้ชุดนักเรียนใหม่ไปเรียนแล้ว