พ่อแม่ออกไปทำงานไฟไหม้บ้านวอด พลทหารซาบซึ้งได้บ้านหลังใหม่