พ่อเมืองสองแคว รับมอบเรือจากผู้ใจบุญถวายวัดในพื้นที่ อ.บางระกำ

มอบเรือให้วัดช่วยเหลือน้ำท่วม


(19 ก.ย.54) ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบเรือพลาสติกขนาด 6 ที่นั่งพร้อมเครื่องยนต์จาก นางเจริญ ธาราวุฒิ เจ้าของกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจก่อสร้าง ซึ่งบริจาคเรือให้กับจังหวัดพิษณุโลกเพื่อถวายให้กับวัดพรหมเกษร ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ สำหรับให้พระภิกษุ สามเณรของวัดได้ใช้เป็นพาหนะให้การออกรับบิณฑบาตรจากญาติโยมและประกอบกิจนิมนต์ในพื้นที่ช่วงที่ประสพกับภาวะน้ำท่วม โดยมีพระครูพิทักษ์พรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมเกสรและเจ้าคณะอำเภอบางระกำ เดินทางมารับการถวายเรือลำดังกล่าวพร้อมกับพระลูกวัด ก่อนหน้านี้ นางเจริญ ธาราวุฒิ ราษฎรผู้ใจบุญรายนี้ได้บริจาคเรือติดเครื่องยนต์ชนิดเดียวกันนี้ถวายให้กับวัดปากคลองชุมแสงในตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ มาแล้ว 1 ลำ

สำหรับวัดพรหมเกษร ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ มีพระสงฆ์และสามเณรจำวัตรอยู่ จำนวน 9 รูป ซึ่งวัดประสบอุทกภัยไม่สามารถสัญจรได้โดยพาหนะอื่นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สร้างความลำบากแก่พระสงฆ์สามเณรของวัดที่จะต้องออกรับการบิณฑบาตรจากญาติโยมและประกอบกิจนิมนต์นอกวัด เนื่องจากขาดแคลนเรือที่ใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง ขณะนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวขอบคุณหญิงผู้ใจบุญที่บริจาคเรือเพื่อถวายให้กับวัดหลายแห่งในพื้นที่ และได้แสดงความเป็นห่วงพระภิกษุสามเณรในวัดเขตพื้นที่อำเภอบางระกำ เนื่องจากน้ำที่ท่วมอยู่ในขณะนี้มีระดับเพิ่มสูงขึ้นมาอีกเคียงเคียงกับระดับที่ท่วมสูงสุดเมื่อวันที่ 27สิงหาคม ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงขอให้ราษฎรมีความอดทนและระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมสูงด้วย

แสดงความคิดเห็น