“เข้าเขตวัดกรุณาลดความเลว”

นางปราณี  สริวัฒน์ ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เดินการมากราบพระบรมสารีริกธาตุ วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก  พร้อมได้ถือโอกาสตรวจการใช้งบประมาณพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว 2.5 ล้านบาท   ซึ่งวัดราชบูรณะเป็น 1 ใน 6 วัดที่ได้รับงบประมาณดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า วัดราชบูรณะโบราณสถานเก่าแก่ที่ควรอนุรักษ์อย่างมาก สมควรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชน

พร้อมกันนี้ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวชื่นชมวัดราชบูรณะว่าเป็นวัดที่รักษาความสะอาดได้ดี  บริเวณวัดมีความ สงบ ร่มรื่น และมีแนวคิดดี ๆ ที่ช่วยดึงประชาชนเข้าวัดอย่างมากมาย  โดยเฉพาะความคิดติดป้ายเตือนสติที่บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อทองดำ  ที่เขียนข้อความว่า  “เข้าเขตวัดกรุณาลดความเลว” เป็นสิ่งที่ดีที่ใครเห็นได้อ่านแล้วต้องคิดตาม

 

พระครูสิทธิธรรมวิภัช  เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ  กล่าวว่า  ป้าย “เข้าเขตวัดกรุณาลดความเลว” ดังกล่าว นอกจากเป็นการเชิญชวนให้คนตื่นตัวในการทำความดีมากขึ้นแล้ว ยังต้องการเตือนสติให้กลุ่มมิจฉาชีพที่ชอบเข้ามาวัด เพื่อขโมยเงินในตู้บริจาคของวัดไป จะได้หยุดพฤติกรรมไม่ดีนี้เสีย

 

 

แสดงความคิดเห็น