Part: ยามว่างทำนา เก็บผักบุ้งขายรายได้งาม

DSC01136

ที่บ้านนา บ้านเรา ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ซึ่งถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความสุขตามชีวิตของคนชนบท ไม่ฟุ้งเฟื้อ มีอะไรเราก็แบ่งปันกินแบ่งปันกันใช้ เรียกได้ว่าชุมชนเข็มแข็ง เหมือนหลายหมู่บ้านของเมืองไทย ที่หากใครได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิต ก็ทราบดีกว่าเป็นความสุขที่แท้จริง  ที่บ้านนา บ้านเรา ยามว่างจากการทำนา ชาวบ้านในหมู่บ้าน ก็ไม่เคยหยุดนิ่งในการหาเลี้ยงชีพ เพื่อพออยู่พอกิน

DSC01139DSC01138

เฉกเช่นครอบครัวของลุงแล ป้าเรือน อ่ำพิน สมาชิกของบ้านนา หมู่ 12 ต.ดงเสือเหลือง ครอบครัวนี้ขยันขันแข็งคอรบครัวหนึ่งของหมู่บ้าน หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังในรอบ 2 แล้ว ยามว่าง รอฝนตกที่จะเริ่มทำนา รุ่นใหม่ ครอบครัวลุงแล และป้าเรือน เขาก็ไปหาเก็บผักบุ้ง ตามห้วย หนอง คลอง บึง ในละแวกหมู่บ้าน มาขายสร้างรายได้ กำละ 10 บาท ซึ่งผักบุ้งในช่วงนี้มียอดที่งาม ขาว และ ยาว น่ารับประทานเป็นอย่างมาก โดยตลาดที่ส่งขายนั้น ครอบครัวลุงแล และป้าเรือน เขาก็จะไปส่งตลาดปมประดู่ และตลาดดงเสือเหลือง ซึ่งวันหนึ่งจะสามารถส่งขายไม่ต่ำกว่า 20 กำ ทีเดียว ถึงแม้ว่าเป็นรายได้ที่ไม่มาก แต่สำหรับวิถีชีวิตที่ไม่ฟุ้งเฟื้อ เขาก็สามารถเก็บเงินจากการขายผักบุ้ง วันละ 200-300 บาททีเดียว นอกจากนี้ก็ยังสามารถนำผักบุ้งที่เก็บนั้นมารับประทาน ไม่ต้องไปหาซื้อตามท้องตลาดได้อีกด้วย

DSC01153

ป้าเรือน บอกว่า ทุกๆ เช้า ก็จะออกไปหาผักบุ้งกับลุงแล และลูกสาว จากนั้นในช่วงสาย ก็นำมาคัดแยก และล้าง ให้ยอดผักบุ้งน่ารับประทาน ผักบุ้งที่เก็บมานั้นไม่สามารถพิษ เหมือนกับผักบุ้งที่ปลูกทั่วไป แต่ผักบุ้งที่เก็บมานั้นจะขึ้นตามธรรมชาติ ถึงแม้ว่าเป็นรายได้ที่ไม่มาก แต่ก็สร้างงาน สร้างงาน ยามว่างจากการทำนาได้เป็นอย่างดี …ผมฟังแล้ว รู้สึกดีที่คนบ้านเรา ยังขยันขันแข็ง มีชีวิตที่พอเพียง

DSC01154

วิถีชีวิตที่บ้านนา บ้านเรา จะชื่นชอบตำส้มตำ เป็นอย่างมาก ช่วงเที่ยงครอบครัวของเรา ก็จะนำมะละกอ มาตำส้มตำกินกัน รสชาติอร่อยมาก เพราะว่าเมื่อตำส้มตำทีเดียว ก็ชวนเพื่อนบ้าน มานั่งกินด้วย กินไปคุยกันไป สนุกสนาน มีความสุขไม่น้อยทีเดียว

DSC01159

DSC01140

//////

แสดงความคิดเห็น