Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

พระราชทานเทียนพรรษา ที่วัดใหญ่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนพรรษาซึ่งทรงอุทิศเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธเจดียสถาน วัดพระศรี รัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติฯ

มูลนิธิประเทศสีเขียวร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม รวมดวงใจปลูกต้นไม้ 984 ล้านกล้า ถวายมหาราชา ถวายมหาราชินี ร่วมสร้างประเทศสีเขียว ที่เขื่อนนเรศวร อำเภอพรหมพิราม

สภาพอากาศเปลี่ยนผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล

หลังจากสภาพอากาศเปลี่ยน ส่งผลให้คนไข้ล้นโรงพยาบาลพุทธชินราช วันหนึ่งมารักษากว่า 2,600 คน แพทย์เตือนรักษาสุขภาพ ดีกว่าป่วยแล้วมารักษา

สพอ.ส่งเสริมปลูกพืชมหัศจรรย์เปิดทางสู่ตลาดจีนและอาเซียน

สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ร่วมกับศูนย์กระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์สี่แยกอินโดจีน และบริษัท ไอซีเอ็มเอส สแตนดาร์ด อินดรัสเตรียล จำกัด ร่วมแถลงข่าวสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกต้นดอเมก้าบนดิน

เร่งแก้ปัญหากองขยะตลาดแควน้อย

นายกอบต.มะขามสูง เผยปัญหากองขยะตลาดแควน้อยอยู่ในที่ดินของการรถไฟ เป็นปัญหาหมักหมมมานาน จนชาวบ้านต้องขึ้นป้ายแช่งทิ้งขยะไม่ถูกที่ขอให้เป็นสุนัข 500 ชาติ แก้เฉพาะหน้าด้วยการไถกลบ พร้อมประสานรถไฟฯแก้ปัญหาขยะกองนี้ รับขาดงบประมาณในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ไม่มีที่จำกัดของตนเอง

รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับภาครัฐและเอกชน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเข้าพรรษา 2-5 สค.55 กระตุ้นสำนึกขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ