Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

 น่าชื่นชม หลวงพี่วัดเขาชี ออกบินฑบาต ทุกเช้าเก็บขยะตามทางทุกวัน

น่าชื่นชมหลวงพี่วัดเขาชี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ที่ออกบิณฑบาต ทุกๆเช้าเห็นขยะข้างทางก็จะเก็บใส่ถุงกลับวัดมาทิ้งลงถังทุกวัน

แม่น้ำน่านจ.พิษณุโลกทรงตัวต่ำ เขื่อนหลักกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นสำรองใช้ปีหน้า

แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านตัวเมืองพิษณุโลกทรงตัวต่ำกว่า 1 เมตร หลายจุดเห็นสันทราย เรือนแพติดริมตลิ่ง เขื่อนหลักเริ่มกักเก็บน้ำมากขึ้น สำรองน้ำใช้ฤดูแล้งปีหน้า ปีนี้ปริมาณฝนลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2561