Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

 กิจกรรม Chula Mini MBA @ Phitanulok รุ่นที่ 1 เสริมสร้างทักษะอาชีพ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิษณุโลก ร่วมกับคณะกรรมการ Chula Mini MBA @ Phitanulok รุ่นที่ 1 ได้จัดงาน Flea Market ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้อบรมหลักสูตร Chula Mini MBA @ Phitanulok รุ่นที่ 1 ได้จัดบูทออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้เข้ารับการอบรม