Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

ชาวบ้านไผ่ขอน้ำ  2 หมู่บ้านทำบุญกลางบ้าน ลอยรูปปั้นตุ๊กตาดินแม่น้ำน่าน ปล่อยทุกข์ ปล่อยโศก

ชาวบ้านบ้านไผ่ขอน้ำ 2 หมู่บ้าน เผาข้าวหลามใหม่ รวมตัวทำบุญกลางบ้าน ลอยรูปปั้นตุ๊กตาดินไปกับแม่น้ำน่าน แก้เคล็ดเสริมดวงชะตา สืบทอดประเพณีทำบุญกลางบ้านมากว่า  100 ปี

ประกวด Miss Queen โรงเรียนชาย พิษณุโลก เปิดเวทีให้สร้างความสามารถเพศทางเลือก

สีสันการประกวด Miss Queen Phitsanulok Pittayakom สานฝันกะเทย พ.พ. ปีที่ 2 เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ไม่แบ่งเรื่องเพศของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง เพศชาย เพศทางเลือก ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม

“หมออาย”…  ภารกิจทันตภิบาลผู้ดูแลปกป้องรอยยิ้มชุมชนคนสมอแข  

หมออาย…  ภารกิจทันตภิบาลผู้ดูแลปกป้องรอยยิ้มชุมชนคนสมอแข   เพราะเห็นเรื่องของสุขภาพปากและฟันเป็นความสำคัญในชีวิตเรื่องหนึ่ง  ซึ่งอาการปวดฟัน และโรคในช่องปากล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ของผู้คนทั้งสิ้น โดยเฉพาะผู้คนในท้องถิ่น ที่ดูเหมือนหมอฟันกับชาวบ้าน เป็นเรื่องที่ไกลห่างกันพอสมควร

โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล นำครูนักเรียนร่วมอบรม โค้ดดิ้ง  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ  

โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล นำครูนักเรียนร่วมอบรม โค้ดดิ้ง  เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนกลุ่มเด็กพิเศษ  

เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

 บ้านมุงเปิดปีนเขาหินปูน “เขาผาแดง” ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน วิว 360 องศา

กลุ่มเที่ยวบ้านมุง เปิดท่องเที่ยวปีนเขาหินปูนผาแกง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกดิน 360 องศา พร้อมเปิดให้พักแรมบนยอดเขา ประทับใจกับชิมอาหารพื้นบ้าน รอรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้