Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สาร HCFCs

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือสาร HCFCs สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

เปิดรับฟังความเห็นร่างพรบ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

ขวดน้ำรักยุง ลดโรคไข้เลือดออกในชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา

ชุมชนชาญเวชกิจพัฒนา อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้ประดิษฐ์ขวดน้ำรักยุง ดักจับตัวยุง ลดโรคไข้เลือดออกได้ผลจริง ไปติดตั้งตามบ้านเรือนตามจุดเพื่อจับยุงลาย พบสถิติผู้ป่วยในชุมชนลดลง ขณะที่สถิติของผู้ป่วยสะสมทั้งจังหวัดพิษณุโลก พบแล้ว 996 ราย ในเดือนกันยายนนี้พบผู้ป่วย 71 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ทาวน์ อเวนิว สองแคว-พิษณุโลก ลงตัวกับส่วนกลางที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองพิษณุโลก

“บ้าน” เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ใช่แค่เห็นว่าถูกใจซื้อมาแล้วจบไป หลายๆ คนที่ตัดสินใจซื้อบ้าน นอกจากจะให้ความสำคัญกับราคาและทำเลแล้ว ยังต้องนำพื้นที่ส่วนกลางมาใช้ในการตัดสินใจซื้ออีกด้วย