ข่าวทั่วไป

ปลูกป่าในเมืองเพื่อการศึกษา

สำนักบริการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลกจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการป่าในเมืองเพื่อการศึกษา กล้ายิ้ม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

พระราชทานชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบภัย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่วัดเมมสุวรรณาราม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

เปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือล่าง

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกิจกรรมสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

สิงห์อาสาลุยแจกน้ำผู้ประสบภัย 2 อำเภอ

สิงห์อาสา ลุยแจกน้ำดื่ม 12,000 ขวด ให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางกระทุ่ม และ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม

ขยายเครือข่ายลดอุบัติเหตุบนถนน

จังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการส่งเสริมแนวร่วม และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

จัดแข่งหมากล้อมASIAN UNIVERSITY

จัดแข่งขันหมากล้อม Asian University Go Tournament 2012 และการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13-15 ตค. 55 ที่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลกจัดอบรมโครงการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1

ทัพภาค3 แถลงผลการดำเนินงานโครงการกำจัดพืชเสพติด

แม่ทัพน้อยที่ 3 แถลงผลการดำเนินโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2555 ในห้วงเดือนตุลาคม 2554-เดือน กันยายน 2555 สามารถตัดทำลายไร่ฝิ่น ได้จำนวน 1,922 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 1,234.63 ไร่ ผลการปฏิบัติคิดเป็น ร้อยละ 98.17

ประชุมพระสังฆาธิการ

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชจัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดตามมติมหาเถรสมาคม ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อชี้แจงนโยบายของทางคณะสงฆ์ เพื่อให้มีทิศทางในการบริหารจัดการวัดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกั

ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน ทบทวนสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่แต่ละจังหวัด และเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขอุทกภัย ภัยแล้ง