ข่าวทั่วไป

วัดดังเมืองสองแควบรรจุกรุพระกว่า 4 แสนองค์

วัดดังเมืองสองแควบรรจุพระเครื่องพิมพ์นางพญา พระพุทธชินราชพิมพ์อินโดจีนกว่า 4 แสนองค์ รอเปิดกรุในปี 2559 ให้ประชาชนบูชา

สัมมนานายกกิ่งกาชาด

สภากาชาดไทยจัดสัมมนานายกกิ่งกาชาด สร้างความเข้าใจด้านนโยบายและภารกิจหลัก เสริมศักยภาพให้แข็งแกร่งเพื่อการเข้าถึงประชาชนผู้ยากไร้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เยาวชนเข้าค่ายวิปัสสนาเฉลิมพระเกียรติฯ

วัดวังทองวราราม จัดกิจกรรมวิปัสสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555

นร.นายอำเภอดูงานที่พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 71 ในโอกาสการเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตากเชียงใหม่และเชียงราย