ข่าวทั่วไป

นร.นายอำเภอดูงานที่พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 71 ในโอกาสการเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตากเชียงใหม่และเชียงราย

เสริมสร้างศักยภาพแกนนำอาสาสมัครแรงงาน

แรงงานจังหวัดพิษณุโลกจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงานเพื่อให้การบริการด้านแรงงานเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

ดึงชุมชนต.หัวรอแก้ยาเสพติด

ตชด. 31 จับมือเทศบาลตำบลหัวรอดึงผู้นำอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดระบาด คัดกรองผู้ค้า ผู้เสพ ในชุมชน นำผู้เสพติดยามาเข้ารับการช่วยเหลือบำบัดรักษา ที่วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลจอมทอง

เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบลจอมทอง ให้แก่พระครูประภัศร์โสตถิคุณ เจ้าอาวาสวัดสุดสวาสดิ์

กองพลพัฒนาที่ 3ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติราชินีฯ

กองพลพัฒนาที่ 3 และชุมชนรอบค่ายร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

จังหวัดร่วมลงนามปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติ

จังหวัดพิษณุโลกร่วมลงกับมูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมมือรวมดวงใจ ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายมหาราชา ถวายมหาราชินี

พัฒนาทักษะรพ.สต.รุ่นที่ 3

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รุ่นที่ 3

คุมประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดราชบูรณะ

โครงการคุมประพฤติปฏิบัติธรรม นำจิตคิดดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ