ข่าวท่องเที่ยว

ร้อน ๆ ขึ้นไปชมกุหลาบขาวบานบนลานร่องกล้า

กุหลาบขาว พันธุ์ไม้เฉพาะถิ่น ออกดอกในช่วงฤดูแล้ง มีค-เมษา บานสะพรั่นเต็มลานหินปุ่ม ลานหินแตก อช.ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

พุทธศาสนิกชนแห่เวียนเทียนตามวัดอย่างคับคั่ง

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก จำนวนมาก นุ่งขาว ห่มขาวร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2555

งานวันน้ำตาลมหกรรมอาหารของดีวัดโบสถ์

อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกจัดงานวันน้ำตาลมหกรรมอาหารของดีวัดโบสถ์ประจำปี 2555 ประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอวัดโบสถ์และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ

นิสิต มน.ปี 3 บูมรถคอกหมู เชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยว

นิสิตสาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเทศบาลตำบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จัดทำโครงการรถคอกหมูแนวใหม่ หัวใจยั่งยืน” เพื่อนำเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ