น้ำน่านเกินวิกฤติสูงสุด10.78 ม.ดันเข้าเทศบาล

15 กย.2554 แม่น้ำน่านเมืองพิษณุโลกเข้าขั้นวิกฤติ เพิ่มสูงสุด 10.78 ม. เกินระดับตลิ่ง 20 ซม. เริ่มดันเข้าท่อระบายน้ำเขตเทศบาล ถนนหน้าวัดใหญ่เริ่มท่วม พระเณรขนกระสอบทรายกั้น ตำบลรอบนอกเขตเทศบาลฯอ่วม

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เตรียมรับนักท่องเที่ยวสัมผัสหนาว

อุทยานแห่่งชาติภูหินร่องกล้า เตรียมรับมือนักท่องเที่ยว ไปเที่ยวชมและสัมผัสกับอากาศหนา่วในปีนี้ คา่ดว่ามีนักท่องเที่ยวปีนี้มากขึ้น