กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 6