กองทัพภาคที่ 3

กองทัพภาคที่3–ปตท.สผ.มอบของช่วยน้ำท่วมต.ท่านางงาม

กองทัพภาคที่ 3-ปตท.สผ.นำถุงยังชีพ 1,000 ถุง มอบให้กับชาวบ้านต.ท่านางงาม อ.บางระกำ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม