กองพลพัฒนาที่ 3 จัดชุดทหารPPE ร่วมบริษัทโตโยต้าสองแคว เร่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19