กองพลพัฒนาที่ 3 จัดชุดทหารPPE ร่วมบริษัทโตโยต้าสองแคว เร่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19

กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสองแคว จำกัด เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด และมอบสิ่งของให้กับศูนย์พักคอย ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 พล.ต. ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์  ผบ.กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระรมไตรโลกนาถ  พร้อมด้วย รอง ผบ.พลพัฒนาที่ 3 และคณะนายทหารจิตอาสา ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสองแคว จำกัด ได้นำสิ่งของจำเป็น ประกอบด้วยตะกร้าปันสุข  น้ำดื่ม  ชุด PPE  ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์พักฟื้น หรือศูนย์พักคอยภายในบริเวณวัดบัวทอง ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อได้ใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยจากโควิด-19 ที่รักษาตัวหายจากการกักตัวในโรงพยาบาลสนามเป็นเวลา 14 วันเรียบร้อยแล้ว และได้มาพักคอยที่ศูนย์แห่งนี้อีก 7 วัน ก่อนจะอนุญาตได้เดินทางกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านได้ตามปกตินอกจากนั้น พล.ต. ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์  ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกับทางพนักงานบริษัทโตโยต้าสองแคว  สวมชุด PPE เข้าทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ในบริเวณพื้นที่กักตัวพักอาศัย และพื้นที่มีความเสี่ยง พร้อมกับฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ในส่วนของรถยนต์ยานพาหนะที่ใช้ขนย้ายผู้ที่มีความเสี่ยงไวรัสโควิด-19 อีกด้วยทั้งนี้ ผบ.พลพัฒนาที่ 3 ได้ให้ความสำคัญ ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกรูปแบบ ทั้งเรื่องผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การแก้ไขปัญหา และความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีความเดือดร้อน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย  ซึ่งได้รับการแก้ไขดูแลอย่างทันท่วงที  จนได้รับคำชื่นชมจากประชาชน ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกตลอดที่เวลาผ่านมา

 

แสดงความคิดเห็น