จันทรุปราคาเต็มดวง

จันทรุปราคาเต็มดวงคืนวันลอยกระทงที่จ.พิษณุโลก

จันทรุปราคาเต็มดวงคืนวันลอยกระทงสังเกตได้ด้วยตาเปล่าที่จ.พิษณุโลก โดยเฉาพะช่วงคลายออก เงามืดของโลกค่อย ๆ เคลื่อนออกจากดวงจันทร์จนเห็นพระจันทร์ส่องสว่างเต็มดวง