จากใจสู่ใจ ผ้าห่มคลายหนาว พล.พัฒนา 3 นำไปแจกในพื้นชนบทห่างไกล