จากใจสู่ใจ ผ้าห่มคลายหนาว พล.พัฒนา 3 นำไปแจกในพื้นชนบทห่างไกล

 

 

เมื่อ 14 ม.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศโดยทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะพื้นที่อู่ห่างไกล อุณหภูมิลดลง  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและห้อมรอบด้วยภูเขา และเป็นพื้นที่ชนบท ทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ที่ยังปกคลุมตลอดระยะหลายวันที่ผ่านมา ทางหน่วยราชการได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเข้าไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่3 โดย พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่ 3  ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พร้อมคณะนายทหาร และทหารจิตอาสา ได้ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต ลงพื้นที่ อ.นครไทย และ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดพิษณุโลกร่วม 100 กิโลเมตร เพื่อนำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 85 ผืน จำนวน 20 ชุด  หน้ากากอนามัย  และถุงยังชีพจากกองทัพบก ไปแจกจ่ายให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วยทุพพลภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลดังกล่าว

 

แสดงความคิดเห็น