จิตรกรรมฝาผนัง

วอนดูแลจิตกรรมฝาพนังภายในอุโบสถเก่ายุคสมัยรัชกาลที่ 2

เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ วอนนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลจิตกรรมฝาพนังภายในอุโบสถ เก่าแก่ในรัชกาลที่ 2 หลังจากเริ่มชำรุด ผิวพนังหลุดลอก เนื่องจากถูกแดด ถูกฝน และสภาพอากาศ

ภาพจิตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ วัดนางพญา

เรื่องราวของภาพที่ดูจะธรรมดาชินตาแต่แฝงเรื่องราวแง่มุมหลากหลายทางประวัติศาสตร์กับวัดอารามหลวงราชวงศ์จักรี ยุคปฏิสังขรณ์เขียนภาพต้นแบบ ยุคที่จำลองมาไว้วัดนางพญา -ยุคปัจจุบันที่ไร้ซึ่งคุณค่ากับคนสมัยนี้