ต.ดงเสือเหลืง

Part:บ้านนา บ้านเรา เผาถ่านไว้ใช้เอง

การเผาถ่าน ถึงแม้ว่าจะเป็นการแรงกระตุ้นถึงภาวะโลกร้อน เพราะต้องตัดต้นไม้และเผาถ่านจนเกิดคาร์บอร์นไดออกไซด์ แต่ที่บ้านนาบ้านเรา จะมีเตาหลุมเผาถ่านไว้สำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อประหยัดในการซื้อแก๊สหุงต้มนานตั้งแต่ผมจำความได้