ต.บ้านแยงจัดกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

ต.บ้านแยงจัดกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดงานกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก