น้ำพุลีลา

ติดตั้งน้ำพุลีลาถนนรดน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว

เทศบาลนครพิษณุโลกดำเนินการติดตั้งน้ำพุลีลาประกอบแสงสีเสียง บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟพิษณุโลก เป็นสีสันถนนรดน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว ติดตั้งซุ้มประตูน้ำพุร่วม 10 จุด ให้ประชาชนได้เล่นน้ำคลายร้อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2556

สนุกสุดเหวี่ยงแน่นน้ำพุลีลายันดึก

กลุ่มวัยรุ่นพิษณุโลก มารวมตัวกันที่น้ำพุลีลา วงเวียนหอนาฬิกา ร่วมสนุกสนานกับน้ำพุลลีลาและเสียงดนตรี ถนนรดน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว