บุหรี่ขึ้นราคา

บุหรี่ขึ้นราคาขี้ยาหันสูบยาเส้น

ร้านค้าปลีกส่งปรับราคาขายบุหรี่ใหม่ขึ้นเฉลี่ยซองละ 10-19 บาท ผู้ขายเผยคนซื้อบุหรี่ซองน้อยลงแน่นอน คนสูบหลายคนหันไปซื้อยาเส้นสูบแทน ต้นทุนแค่ 11 บาท