บ้านห้วยทรายเหนือ

ชาวบ้านห้วยทรายเหนืออ.นครไทยบอยคอตงดใช้สิทธิ์ทั้งหมู่บ้าน ไม่พอใจของบทำถนนเข้าหมู่บ้านไม่ได้

ชาวบ้านบ้านห้วยทรายเหนือ ต.ห้วยเเฮี้ย อ.นครไทย จำนวน 849 คน ประท้วงไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมู่บ้าน หลังไม่พอใจ อบจ.ไม่ช่วยเหลือในการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านมาหลายปี มีจนท.ตร.ประจำหน่วยมาใช้สิทธิเพียงรายเดียว กกต.จะทำให้ทั้งหมู่บ้านต้องเสียสิทธิ์ทางการเมือง 2 ปี ไม่สามารถลง อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อีก 2 ปี

ชาวม้ง บ้านห้วยทรายเหนือ ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าไว้ทุกข์ จำหน่ายนักท่องเที่ยว

ชาวม้ง ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าไว้ทุกข์ เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสวมใส่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกลุ่มชาวม้งต่างเศร้าเสียใจเมื่อทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์ และจะขอน้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้