บ้านักไทย

นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศเย็นบนยอดเขารักไทยสวยงาม

นักท่องเที่ยวพากันมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นกับโอโซนบนยอดเขาสูงที่บ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง อุณหภูมิ 20 องศา