ประชาชนชี้ผลกระทบน้ำท่วมต่อคณะสมาชิกวุฒิสภา “บางระกำโมเดล” เป็นพื้นที่รับทุกข์ไร้การเยียวยา