ผบ. มทบ.39 มอบชุดเครื่องเขียนพระราชทานให้นักเรียนโรงเรียนราษฎร์เจริญ