ผบ. มทบ.39 มอบชุดเครื่องเขียนพระราชทานให้นักเรียนโรงเรียนราษฎร์เจริญ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 ที่โรงเรียนราษฎร์เจริญ ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก พลตรี กฤษณะ ภู่ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน มอบชุดเครื่องเขียนพระราชทาน” โดยมีชุดปฏิบัติการกิจการพล เรือนมณฑลทหารบกที่ 39 ได้นำชุดกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทาน , กระเป๋าสะพายเด็กดี ปตท.สผ. และขนมโดนัท ไปมอบให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – ป.6 จำนวน 144 คน โดยมีนาย ภานุพงศ์ แกมเงิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์เจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และคณะครูร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน มอบชุดเครื่องเขียนพระราชทาน ที่ได้จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังให้กับเด็กนักเรียน ที่เป็นอนาคตของชาติ ตลอดทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานภาครัฐกับกองทัพให้มีความใกล้ชิด ส่งผลต่อการประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

แสดงความคิดเห็น