พื้นที่หน่วงน้ำ

เตรียมพื้นที่หน่วงน้ำ2แสนไร่ลดน้ำท่วมภาคกลาง

ชลประทานสำรวจพื้นที่หน่วงน้ำ ป้องกันไหลเข้าสู่ภาคกลาง ใน4 อำเภอของพิษณุโลก ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำ 235,784 ไร่ แนวทางชดเชยไร่ละ500-1,000 บาท