ภัยแล้งพิษณุโลก

แหล่งน้ำบนเขาเริ่มแห้งขอดกระทบประปาภูเขา

ฝนตกน้อย ป่าต้นน้ำถูกทำลาย แหล่งน้ำบนเขาห้วยฟอง ต้นน้ำลำห้วยฟอง สาขาของแม่น้ำวังทอง ในสถานีพัฒนาฯสัตว์ป่า ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง พิษณุโลก แห้งเร็วกว่าทุกปีที่ คาดกระทบประปาภูเขา ขาดน้ำต้นทุนในการผลิต