มะม่วงพันธุ์อาทู

อดีตตำรวจสภ.ไทรย้อยปลูกมะม่วงพันธุ์งาช้างแดงและพันธุ์อาทูส่งขายสร้างรายได้ดี

อดีตตำรวจ สภ.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก หลังปลดเกษียณอายุราชการ ทำสวนมะม่วงพันธุ์งาช้างแดงและมะม่วงพันธุ์อาทูส่งขายไปยังต่างประเทศที่นิยมรับประทานเช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สร้างรายได้เป็นอย่างดี