รมว.พม.มอบเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางหลัง covid-19 พื้นที่อำเภอเนินมะปราง