ลอบตัดแปรรูปไม้

ตรวจพบลอบตัดแปรรูปไม้กลางป่าต.บ่อภาคอ.ชาติตระการ

จนท.ป่าไม้สนธิกำลังทหาร ปกครอง ส่งชุดลาดตระเวนป้องกันปัญหาบุกรุกป่าอนุรักษ์และลอบตัดไม้ทำลายป่า พบมอดไม้ลักลอบตัดต้นไม้ขนาดใหญ่และทำการแปรรูปไม้จำนวนมาก ในป่าเข้าเหนือ บ้านบ่อบาค ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก