วัดพิกุลวราราม

วัดสะพานสี่จัดพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานประเพณีวันสารทไทย

พุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลกร่วมพิธีกวนข้าวกระยาสารทสืบสานอนุรักษ์งานบุญประเพณีของไทย อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อว่าวันสารทไทย ยมบาลจะปล่อยสัตว์นรกมารับส่วนบุญส่วนกุศลนั่นเอง