สภาพอากาศจังหวัดพิษณุโลก 8 เมษายน 2555

เหนือ-อีสานฝนกระจายมากขึ้น

15-19 ส.ค. ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป แ

ฝนเริ่มลดลงร่องมรสุมเคลื่อนขึ้นบน

ฝนเริ่มลดลงร่องมรสมเคลื่อนตัวขึ้นพม่าตอนบน 14-17 ส.ค. ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ฝนเพิ่มอีกรอบ

ไทยตอนบนฝนกระจาย

ร่องมรสุมปกคลุมภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

ร่องมรสุมพาดผ่านไทยตนบนฝนชุกขึ้น

ร่องมรสุมพาดผ่านพม่า ลาว และเวียดนาม กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ 6-8 สค.ปกคลุมภาคเหนือตอนบน ฝนกระจายมากขึ้น

ทั่วทุกภาคมีฝนกระจาย

ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่า และเวียดนามตอนบน และ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ไทยตอนบนมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป